2013 Derby Pasay

peleas de gallos marañon vs canaguey parte 1
Peleas de gallos marañon vs canaguey parte 1

hqdefault.jpg
Hqdefault.jpg

 Na unang derby sa Pasay City Cockpit ngayon taong 2013 – ang Pasay
Na unang derby sa Pasay City Cockpit ngayon taong 2013 – ang Pasay

Cnd Shellac Introduces The Spring 2013 Sweet Dreams Collection
Cnd Shellac Introduces The Spring 2013 Sweet Dreams Collection

Peleas-de-gallos-caballo-de-guerra-vs-hatch
Peleas-de-gallos-caballo-de-guerra-vs-hatch

 Dink5K Line - Winner 4Cocks Derby 18 Dec.'09 Laoag City cockpit
Dink5K Line - Winner 4Cocks Derby 18 Dec.'09 Laoag City cockpit

 Na unang derby sa Pasay City Cockpit ngayon taong 2013 – ang Pasay